• Recent Posts

  St. Sebastian Primary School Qormi
  Follow this link to Dinja Wahda

  Healthy Living Activity Year 3.1

  Nhar il-Ħamis l-10 t’Ottubru, l-iskola tagħna organizzat ‘Healthy Living Activity’.  Għal din l-attività t-tfal tal-klassi 3.1 Snowflakes flimkien mal-għalliema tagħhom Ms. Medati iddeċidew li jippreparaw ‘snack’ ħafif u bnin li tista’ tagħmel fi ftit ħin.

  It-tfal ħadu ħsieb li jġibu l-ingredjenti u l-għodda meħtieġa mid-dar.  Ġabu żewġ tuffieħat, ponn passolina u mgħarfa għasel.  Ġabu wkoll sarvetta, platt, kuċċarina u kontenitur bil-għatu.

  Qabel bdew, it-tfal sbarazzaw il-mejda tagħhom u naddfuha.  Imbagħad kulħadd ħasel idejh sew bis-sapun u libes il-fardal u
  l-kappell / beritta. B’hekk kulħadd kien lest biex jibda jipprepara
  l-ikel.

  It-tfal, bil-għajnuna tal-għalliema, qassmu t-tuffieħ minn nofs, neħħew iż-żerriegħa u għamlu ħofra bil-kuċċarina.  Imlew il-ħofra bil-passolina u wara ferrxu ftit għasel fuq il-passolina.

  Veru riċetta bnina li tista’ tipprepara fi ftit ħin!

   

 • Location

  St Ignatius College, Primary Qormi St Sebastian
  Narbona Square, Qormi, QRM 2403
  Tel: 21442851, 21488296
  Fax: 21492280
  Email: sic.qormiss.pr@gov.mt

 • Contact us

 • Recent Posts

 • powered by MageLabs